Tillbaka

Basal Kroppskännedom är en metod för helhet som kopplar ihop västerländska och österländska synsätt kring kropp och själ. Den introducerades i Sverige på 1980-talet av fysioterapeuten Gertrud Roxendal och den franske rörelsepedagogen Jacques Dropsy.

Övergripande handlar Basal Kroppskännedom om att lära känna sin kropp och sig själv; bli lyhörd för kroppens signaler och använda kroppen på ett funktionellt sätt – att kunna ligga, sitta, stå och gå med närvaro, inre stabilitet och frihet i andning. Det bidrar till välmående i både kropp och själ. Det är även grunden i all fysisk aktivitet och kan vävas in i både vardagsaktiviteter, friskvård, idrott och rehab.

Att utveckla inre stabilitet i både kropp och själ involverar flera faktorer, som övas:

  • Centrering; att hitta och aktivera inre stabiliserande muskler i bålen
  • Förankring; att ge tyngd ner till underlaget (till skillnad från att ”hålla sig uppe”)
  • Balanslinje; att hitta sin mittlinje och en hållning där varje led är i sitt mest funktionella läge från fötter till hjässa
  • Medveten närvaro; att vara närvarande i kroppen och vara lyhörd för kroppens signaler
  • Andning; att låta andningen få ta plats i kroppen och hitta sin egen andningsrytm

När det finns ett samspel mellan dessa faktorer kan det bli bättre flöde, t ex i form av ökad blodcirkulation, smidigare rörelser, bättre koordination, en känsla av lätthet eller mer energi.

Basal Kroppskännedom kan användas t ex som grundläggande stabilitets- och hållningsträning, eller vid stressrelaterade besvär och psykiska symptom som oro, ångest och nedstämdhet. Genom att jobba med kroppen kan man nå läkning även i själen.

Basal Kroppskännedom ger dig verktyg att locka fram dina resurser och påverka din hälsa, både fysiskt och psykiskt. I min roll som fysioterapeut guidar jag dig på upptäcktsfärden.

Tillbaka