Medveten närvaro i rörelse och vila

Livets alla händelser lämnar avtryck i våra kroppar, utan att vi alltid är medvetna om det. Efter en stukad fot eller ett skadat knä börjar vi kanske gå lite annorlunda. Vid stress och prestationskrav kan axlarna dra sig uppåt och käkarna pressas ihop. Olika känslor påverkar vår andning och om vi känner oss nere kanske vi sjunker ihop i hållningen. Den här typen av förändringar kan vara tillfälliga. Men ibland blir de till nya vanemönster, med spända muskler, överbelastade leder, smärta och ytlig andning som följd.

Basal Kroppskännedom är en fysioterapeutisk, vetenskapligt beprövad metod. Genom medveten närvaro i rörelse och vila kan du utforska, upptäcka och bli medveten om ditt rörelse-, hållnings- och andningsmönster – för att därigenom också vid behov kunna utveckla och förändra det.

Övningar i Basal Kroppskännedom skapar förutsättningar för muskelspänningar att släppa och främjar bålstabilitet, läkning, smärtlindring, lugn och välmående.

Mer information