Tillbaka

/SIDAN ÄR UNDER UTVECKLING/

Basal Kroppskännedom
En metod för helhet som kopplar ihop västerländska och österländska synsätt kring kropp och själ. Det är en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk, vetenskapligt beprövad metod som funnits i Sverige sedan 1980-talet. Den introducerades av fysioterapeuten Gertrud Roxendal och den franske rörelsepedagogen Jacques Dropsy.

Livets alla händelser lämnar avtryck i våra kroppar, utan att vi alltid är medvetna om det. Efter en stukad fot eller ett skadat knä börjar vi kanske gå lite annorlunda. Vid stress och prestationskrav kan axlarna dra sig uppåt och käkarna pressas ihop. Olika känslor påverkar vår andning och om vi känner oss nere kanske vi sjunker ihop lite i hållningen. Den här typen av förändringar kan vara tillfälliga. Men ibland blir de till nya vanemönster, med spända muskler, överbelastade leder, smärta och ytlig andning som följd.

Genom regelbunden övning i Basal Kroppskännedom kan du utforska, upptäcka och bli medveten om ditt rörelse-, hållnings- och andningsmönster – för att därigenom också vid behov kunna utveckla och förändra det. Det skapar förutsättningar för muskelspänningar att släppa och främjar fördjupad andning, läkning och smärtlindring.

Övergripande handlar Basal Kroppskännedom om att lära känna sin kropp och sig själv; bli lyhörd för kroppens signaler och använda kroppen på bästa sätt – att kunna ligga, sitta, stå och gå med närvaro, inre stabilitet och frihet i andning. Det bidrar till välmående i både kropp och själ. Det är även grunden i annan fysisk aktivitet och kan vävas in i både vardagsaktiviteter, friskvård, idrott och rehab.

Att utveckla inre stabilitet i både kropp och själ involverar flera faktorer, som övas:

  • Centrering; att hitta och aktivera inre stabiliserande muskler i bålen
  • Förankring; att ge tyngd ner till underlaget (till skillnad från att ”hålla sig uppe”)
  • Balanslinje; att hitta sin mittlinje och en hållning där varje led är i sitt mest funktionella läge från fötter till hjässa
  • Medveten närvaro; att vara närvarande i kroppen och vara lyhörd för kroppens signaler
  • Andning; att låta andningen få ta plats i kroppen och hitta sin egen andningsrytm

När det finns ett samspel mellan dessa faktorer kan det bli bättre flöde, t ex i form av ökad blodcirkulation, smidigare rörelser, bättre koordination, en känsla av lätthet eller mer energi.

Basal Kroppskännedom kan användas t ex som friskvård, som grundläggande stabilitets- och hållningsträning, eller vid stressrelaterade besvär och psykiska symptom som oro, ångest och nedstämdhet. Genom att jobba med kroppen kan man nå läkning även i själen.

Basal Kroppskännedom ger dig verktyg att locka fram dina resurser och påverka din hälsa, både fysiskt och psykiskt. I min roll som fysioterapeut guidar jag dig på upptäcktsfärden.

Tillbaka